Privacyverklaring

Bureauzeven B.V., gevestigd aan De Skieding 65, 9222 LB Drachtstercompagnie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bureauzeven.nl
De Skieding 65
9222 LB Drachtstercompagnie
+31512202130

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bureauzeven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@bureauzeven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bureauzeven B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Bureauzeven B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

– Bureauzeven B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Bureauzeven B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bureauzeven B.V. neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureauzeven B.V.) tussen zit. Bureauzeven B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bureauzeven B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureauzeven B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureauzeven B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bureauzeven B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bureauzeven B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureauzeven B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hallo@bureauzeven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bureauzeven B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bureauzeven B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@bureauzeven.nl

Iets voor jou?

Regelmatig zoeken wij collega zelfstandigen om samen te werken aan opdrachten en ondernemers om ideeën om te zetten naar concrete projecten.

Lijkt het je leuk om in verschillende samenstellingen je creatieve en bedrijfskundige kennis in te zetten of je idee een stap verder te brengen?

Laat het ons weten en stuur een berichtje via het contactformulier.

Gemeente Appingedam

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) gaan vanaf 2021 samen verder als gemeente Eemsdelta. De voorbereidingen daarvan zijn al in volle gang en vooruitlopend op deze fusie zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan als Kwartiermakers van de gezamenlijke Informatieveiligheid & Privacy organisatie.

Na ons advies om dit relatief nieuwe taakveld in DAL-samenwerking op te pakken, hebben wij de opdracht gekregen om vanuit de CISO-rol de samenwerking te organiseren, een gelijk niveau van informatieveiligheid te bereiken en compliant te worden met de AVG.

Rijnstate ziekenhuis

De Schoonmaak- & Hygiënedienst stond samen met haar contractpartner voor een aantal grote uitdagingen. Na een omvangrijke reorganisatie in het facilitair bedrijf waren er vragen over de taken, de kwaliteit en de besturing van de dienst. De vraag aan ons was of wij een bedrijfskundig onderzoek naar de dienst wilden doen en een drietal toekomstscenario’s wilden uitwerken.

Na ons advies om de bedrijfsvoering van de dienst te professionaliseren vanuit eigen kracht, hebben wij de dienst en de contractpartner begeleid bij de eerste stappen.

Gemeente Groningen

In de stad Groningen verrees het afgelopen jaar een van de meest mooie sportaccommodaties in Nederland. Sportcentrum Europapark is een goed staaltje co-creatie van de Gemeente Groningen en sportopleider Noorderpoort. Het sportcentrum biedt onderdak aan sportstudenten, verenigingen, sportbedrijven en beschikt over een restaurant. 

Gemeentelijke uitvoeringsorganisatie Sport050 is verantwoordelijk voor het beheer van alle sportaccommodaties in de gemeente en had de opdracht om het gebouw de komende jaren optimaal te laten presteren. Wij hebben Sport050 begeleid bij het realiseren van een écht werkbaar beheerplan.

CJG Noord-Veluwe

In de regio Noord-Veluwe werken acht gemeenten samen met drie uitvoerende partijen in de zeven Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) om opgroei- en opvoedondersteuning te bieden aan ouders en jongeren. Op dit moment werkt de uitvoering nog met drie verschillende dossiersystemen en een hele papierwinkel. Erg onhandig, foutgevoelig en klantonvriendelijk.

Vanuit de nieuwe organisatievisie begeleiden wij de CJG’s bij de ontwikkeling en de implementatie van het digitale jeugddossier JGZ en het klantenportaal.

’t Kerkje

De plek voor échte, creatieve avonturiers. ‘t Kerkje is een mooi, warm en veilig onderkomen voor verschillende talenten; een plek waar we elkaar versterken en samen of zelfstandig werken aan het realiseren van prachtige dingen die ertoe doen.

Het is een groot voorrecht om kantoor te houden op deze inspirerende plek waar bijna dagelijks nieuwe ideeën ontstaan, plannen worden aangescherpt en start-up’s het licht zien.

Wij zijn altijd in voor een praatje, jij ook?

Heb je een idee, vraag, obstakel of wil je gewoon eens een kop koffie komen drinken?
Leuk! Hier kun je ons bereiken.

Jarno van der Woude

Ik sta bekend als een nuchtere Noordeling met een persoonlijke missie om het publieke domein in staat te stellen haar taak slim, doeltreffend en met plezier uit te voeren. Om dit te realiseren begeleid ik vanuit Bureauzeven gemeenten en instellingen binnen het sociaal domein bij vraagstukken op het gebied van innovatie, organisatieverandering en domein-overstijgend samenwerken.

Naast mijn werk als adviseur ben ik een gepassioneerd ondernemer. Uitvoeringsproblemen in het publieke domein zie ik als kansen voor nieuwe markten en proposities.